Hà Nội: Thống nhất các nội dung định hướng đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Sáng 15-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) Chu Ngọc Anh đã chủ trì họp thống nhất các nội dung định hướng đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) gắn với việc đề xuất xây dựng Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 và định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội: Thống nhất các nội dung định hướng đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) Lê Hồng Sơn; các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và các chuyên gia, nhà khoa học.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020 và các quan điểm, định hướng mục tiêu, giải pháp lớn đề xuất Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành trong Nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045.

Đại diện lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc báo cáo tóm tắt việc rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo tóm tắt dự kiến đề xuất các vấn đề chính sách cần đưa vào xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) theo phương hướng, nhiệm vụ về xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 và định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong khuôn khổ cuộc họp, các đại biểu, chuyên gia đã thảo luận thống nhất định hướng các vấn đề chính sách cần đưa vào xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với phương hướng, nhiệm vụ về xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 và định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

HNM

http://nguoihanoi.com.vn/ha-noi-thong-nhat-cac-noi-dung-dinh-huong-de-xuat-chinh-sach-xay-dung-luat-thu-do-sua-doi_269899.html

Đã đăng bởi Sức Khỏe Việt trong mục Tin tức
2288 lượt xem

Bài liên quan

00:00 Thịnh hành Tiếp thu nguyện vọng chính đáng của cử tri

Tiếp thu nguyện vọng chính đáng của cử tri

1842 lượt xem
00:00 Thịnh hành Vận tải hành khách phục hồi chậm

Vận tải hành khách phục hồi chậm

1707 lượt xem
00:00 Thịnh hành Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

1082 lượt xem
00:00 Thịnh hành Bài học khi mở cửa trở lại

Bài học khi mở cửa trở lại

1795 lượt xem