Giao nhiệm vụ tổ chức lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định 4199/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ tổ chức lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Giao nhiệm vụ tổ chức lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được phê duyệt năm 2011.

Theo đó, UBND thành phố giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là đơn vị tổ chức lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; tham mưu UBND thành phố xem xét, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

UBND thành phố giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố, các đơn vị có liên quan rà soát, thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo quy định của pháp luật hiện hành. Các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc thành phố có trách nhiệm phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai thực hiện theo quy định.

HNM

http://nguoihanoi.com.vn/giao-nhiem-vu-to-chuc-lap-dieu-chinh-tong-the-quy-hoach-chung-xay-dung-thu-do-ha-noi_268173.html

Đã đăng bởi Sức Khỏe Việt trong mục Tin tức
2037 lượt xem

Bài liên quan

00:00 Thịnh hành Vận tải hành khách phục hồi chậm

Vận tải hành khách phục hồi chậm

350 lượt xem
00:00 Thịnh hành Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

4420 lượt xem
00:00 Thịnh hành Bài học khi mở cửa trở lại

Bài học khi mở cửa trở lại

5516 lượt xem
00:00 Thịnh hành Mùa đông năm nay đến sớm và sẽ lạnh hơn

Mùa đông năm nay đến sớm và sẽ lạnh hơn

5082 lượt xem
00:00 Thịnh hành Người nông dân mạnh dạn đi tiên phong

Người nông dân mạnh dạn đi tiên phong

4674 lượt xem
00:00 Thịnh hành Cơ hội để ngành Hàng không phục hồi?

Cơ hội để ngành Hàng không phục hồi?

4607 lượt xem